Pisma Krajowej Rady PZD do burmistrzów w sprawie rozwoju ROD

Ciągły wzrost zapotrzebowania na działki rośnie nie tylko w dużych miastach, ale również i w tych poniżej 100 tys. mieszkańców. Społeczność jest coraz bardziej świadoma w dążeniu do czystej wody, powietrza i ziemi. Oczekują na tworzenie nowych terenów zielonych, gdzie będą mogli wypoczywać w gronie najbliższych.

Z uwagi na powyższe, na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca br., członkowie wystąpili z pismami do burmistrzów Obornik, Śremu, Wrześni, Iławy i Fromborka. W pismach tych poruszone zostały lokalne problemy działkowców i Związku oraz ich oczekiwania w stosunku do włodarzy gmin w zakresie rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD i braku możliwości ich zaspokojenia przez Związek.

Krajowa Rada PZD zadeklarowała również swoją gotowość do aktywnego włączenia się w tworzenie kolejnych ROD

Poniżej zamieszczamy ww. pisma.

AR

Pisma przekazano do:

  1. Pan Zbigniew Pietkiewicz – Burmistrz Fromborka
  2. Pan Tomasz Szrama – Burmistrz Obornik
  3. Pan Adam Lewandowski – Burmistrz Śremu
  4. Pan Tomasz Kałużny – Burmistrz Wrześni
  5. Pan Dawid Kopaczewski – Burmistrz Iławy