Otwarcie Domu Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Grodzisko” w Pińczowie

W słoneczne sobotnie popołudnie 6 października 2018 roku użytkownicy działek
ROD „Grodzisko” w Pińczowie zgromadzili się wokół pięknie udekorowanego Domu Działkowca, aby uroczyście świętować jego otwarcie.

Prezes Zarządu ROD Pan Józef Bębenek na wstępie powitał zebranych: członków Zarządu, wszystkich działkowców, Burmistrza Pińczowa Pana Włodzimierza Baduraka, Prezesa Wodociągów Pińczowskich Pana Andrzeja Głogowca oraz dwuosobową delegację z Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach.

W krótkich słowach Prezes Ogrodu pochwalił i docenił trud, jaki włożyli członkowie Zarządu Ogrodu oraz działkowcy w budowę Domu Działkowca i podziękował za pomoc finansową przydzieloną na ten cel z Okręgu Świętokrzyskiego PZD i ze środków Krajowej Rady PZD w Warszawie.

Panu Burmistrzowi w szczególnych słowach wdzięczności podziękował za pomoc w budowie drogi dojazdowej do ROD, a Prezesowi Wodociągów Pińczowskich za wszelką życzliwość okazaną działkowcom i konkretną pomoc udzieloną przy realizacji zadania inwestycyjnego.

Przedstawiciel Okręgu Świętokrzyskiego Pan Kazimierz Szostak w dowód wyjątkowego uznania za ogromny trud włożony przy powstaniu budynku służącego całej społeczności działkowej przekazał dla wszystkich barwny bukiet kwiatów oraz kosz z niezbędnymi pozycjami książkowymi z zakresu uprawy i pielęgnacji roślin do ogrodowej biblioteki wraz z kompletem podstawowych przepisów związkowych.

Obecny na uroczystości Burmistrz Pińczowa Pan Włodzimierz Badurak przekazał dla wszystkich użytkowników działek okolicznościowy grawerton oraz oprawioną w ramy wizualizację Pińczowskiego Zespołu Zamkowego na przełomie XVII i XVIII wieku, stworzoną przez Pana Mateusza Staniszewa, będącego wierną rekonstrukcję stoworzoną na podstawie dokumentacji i przekazaną dla dobra społeczności pińczowskiej w związku z tegoroczną 590. rocznicą lokacji miasta.

Prezes Wodociągów Pińczowskich Pan Andrzej Głogowiec oraz Burmistrz Pińczowa zapewnili o swojej dalszej pomocy i życzliwości dla działań podejmowanych dla dobra społeczności działkowej oraz obiecali wsparcie finansowe dla prac inwestycyjnych trwających na terenie ROD.

Ostatnim elementem oficjalnej części spotkania było uroczyste przecięcie zielono-żółtej wstęgi przed wejściem do pomieszczeń nowego Domu Działkowca, którego dokonał Prezes Zarządu ROD Pan Józef Bębenek, Pan Włodzimierz Badurak, Pan Andrzej Głogowiec oraz Pan Kazimierz Szostak.

Po gromkich brawach wyrażających wielką radość i dumę działkowcy zasiedli do wspólnego stołu rozkoszując się smakiem bigosu, pysznych grillowanych udek oraz samodzielnie przygotowanych z działkowych warzyw sałatek oraz cudownie pachnących ciast. Na serdecznych rozmowach, przy dźwiękach skocznej muzyki uroczyście świętowano otwarcie Domu Działkowca – wspólnego dobra, które na wiele lat będzie służył swoimi pomieszczeniami Zarządom i działkowcom ROD „Grodzisko” w Pińczowie.

Anna Grudzień

instruktor ds. organizacyjnych

Okręg Świętokrzyski PZD Kielce