Nasiona roślin ozdobnych i zielarskich od działkowców dla mieszkańców Kielc

Dnia 11.02.2021 roku w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD nastąpił finisz akcji zbierania nasion z upraw działkowych i przekazanie ich do Wydziału Usług Komunalnych i Środowiska Urzędu Miejskiego w Kielcach. Nasiona odebrała  Pani Iwona Pamuła – Inspektor, Koordynator na stanowisku ds. Zieleni Miasta Kielce i Edukacji Ekologicznej. Wydział ten w ubiegłym roku zwrócił się z prośbą o to, czy działkowcy mogliby zebrać nasiona z uprawianych na działkach roślin i przekazać je, za pośrednictwem Okręgu, do Urzędu Miasta. Nasiona te miały być następnie konfekcjonowane i rozdawane zainteresowanym petentom odwiedzającym Urząd oraz osobom zajmującym się terenami zieleni na osiedlach mieszkaniowych, w ramach tzw. Banku nasion.

            Działkowcy bardzo licznie odpowiedzieli na prośbę i zebrali do przekazania nasiona ponad 30 gatunków różnych roślin ozdobnych i zielarskich. Nasiona te mają być wysiewane w ogródkach przydomowych, na terenach zieleni osiedli mieszkaniowych, a także jako dodatki do łąk kwietnych, które miasto planuje systematycznie wprowadzać na tereny zieleni miejskiej. Wśród nasion roślin jednorocznych znalazły się między innymi nasiona różnych gatunków aksamitek, nagietków, szarłatów, słonecznika ozdobnego, z bylin zaś: jeżówek w kilku kolorach lilii, czosnków ozdobnych, rudbekii, gaillardii, nachyłka, dzielżana, rozwaru, liatrii, a z kolei wśród roślin leczniczych – dużo nasion rumianku, dziewanny, hyzopu i malwy lekarskiej. Rośliny, które wyrosną z tych nasion i zakwitną będą stanowić dobre pożytki pszczele. Działkowcy przyczynią się też w jakieś części do realizacji działań na rzecz bioróżnorodności, który to program został wprowadzony w ubiegłym roku w PZD i jest realizowany na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Na działalności Banku nasion zyskają też oczywiście mieszkańcy Kielc – wysiane nasiona i wyrosłe z nich rośliny sprawią, że różne miejsca terenów zieleni miejskiej będą bardziej ukwiecone, barwne i estetyczne. Okręg Świętokrzyski, na ręce Pani Iwony Pamuły, przekazał także dla Wydziału po kilkanaście sztuk broszur wydanych przez wydawnictwo „działkowiec”, poświęconych właściwej gospodarce odpadami, kompostowaniu odpadów biodegradowalnych, oszczędnego  i racjonalnego gospodarowania wodą. Pokaże to doskonale jakość i rzetelność edukacji, jaka w Rodzinnych Ogrodach Działkowych prowadzona jest na rzecz ochrony środowiska i ekologii.                                                                                    

            Serdecznie dziękujemy działkowcom za szeroki odzew i podjęcie się tego zadania,  zwłaszcza z ROD im St. Staszica, ROD „Społem” i ROD im. Żeromskiego z Kielc oraz ROD „Pod Topolami” i ROD im. Żeromskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego. 

Edward Galus

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD