Miasto Kielce kontynuuje wsparcie finansowe kieleckich ROD

            W bieżącym roku, wzorem lat ubiegłych, Rada Miasta Kielce zadecydowała o wsparciu finansowym dla kieleckich rodzinnych ogrodów działkowych. W tym bardzo trudnym czasie epidemii, z jakim przyszło się nam wszystkim zmierzyć, pomoc taka jest tym bardziej cenna. Oznacza bowiem, że ROD są bardzo ważnym elementem stolicy województwa świętokrzyskiego i w dobie zastoju oraz wielkich strat finansowych dla wielu branż, jak i dla samego Miasta – stanowi dowód na to, jak ważną dla życia i rozwoju miasta grupą społeczną są działkowcy.

            Dwa lata z rzędu – w roku 2018 i 2019 – kieleckie ROD mogły liczyć na dotację celową na budowę i remonty infrastruktury ogrodowej w niebagatelnej wysokości miliona złotych. Dzięki tak silnemu wsparciu udało się zrealizować wiele zadań inwestycyjnych w znakomitej większości Ogrodów, takich jak instalacja nowych sieci energetycznych i wodociągowych, modernizacja ogólnych terenów rekreacyjnych w ROD czy też budowa ogrodzeń zewnętrznych ROD.

            W tym roku kwota dotacji będzie, co z uwagi na okoliczności i bieżące wydarzenia wydaje się oczywiste, niższa niż w latach ubiegłych. Wynosić ona będzie 100 tysięcy złotych i skorzystać z niej może 14 kieleckich ROD. Wnioski o dofinansowanie składane będą do końca miesiąca maja za pośrednictwem Biura Okręgu Świętokrzyskiego.

            Niezwykle cieszy kontynuowanie wsparcia finansowego dla działkowców i ROD. Warto w tym miejscu podkreślić, że również inne samorządy województwa świętokrzyskiego wspierają Ogrody. Można tu wymienić choćby Gminę Staszów, Końskie, Sandomierz czy Włoszczowa. Za taką wymierną pomoc w rozwoju ogrodnictwa działkowego należą się szczere słowa uznania i podziękowania.

                               Edward Galus

                               Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD