Konkurs na fotografie najładniejszych lilii z ROD rozstrzygnięty!

Z uwagi na brak możliwości organizacji w roku bieżącym corocznej wystawy lilii w Kieleckich Centrum Kultury, Okręg Świętokrzyski PZD postanowił

o przeprowadzeniu zastępczej formy zaprezentowania najbardziej okazałych kwiatów lilii pochodzących od działkowców z terenu województwa świętokrzyskiego.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło aż 26 zgłoszeń od zarządów ROD i indywidualnych działkowców.

Specjalnie powołana trzyosobowa komisja konkursowa, złożona z Prezesa Okręgu – Edwarda Galusa oraz dwóch instruktorów SSI – Józefy Zielińskiej i Renaty Kołodziejczyk, dokonała szczegółowej analizy nadesłanych materiałów zdjęciowych. Z bogatej ilości różnorodnych odmian kwiatów lilii, członkowie komisji wyłonili laureatów w dwóch kategoriach:

  1. Nowości w uprawianych odmianach lilii.
  2. Jakości uprawianych okazów i ich dobrej pielęgnacji.

W gronie laureatów pierwszej z kategorii wskazani zostali:

– Pani Helena Kurp

– Pan Zbigniew Kwiatkowski

– Pani Małgorzata Sekuła

W grupie laureatów drugiej z przyjętych kategorii wyróżnieni zostali:

– Pani Zofia Baran

– Grupa działkowców z ROD „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim

– Pan Zenon Walas

Wszyscy laureaci oraz uczestnicy konkursu otrzymają zestawy cebul kwiatowych oraz publikacje książkowe o tematyce ogrodniczej.

Okręg Świętokrzyski PZD pragnie jednocześnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konkursu, zarówno osobom indywidualnym jak i ROD

za udział i zaprezentowane okazy kwiatów lilii.

Niezmiernie cieszymy się, że uprawa tych pięknych kwiatów nadal cieszy się dużą popularnością w środowisku działkowym województwa świętokrzyskiego,

a grupa pasjonatów nie maleje.

                                                                       Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach