Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu jubileuszowego pn. „40 lat Polskiego Związku Działkowców – dziedzictwo i przyszłość”.

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 54/2021 Krajowy Zarząd PZD z dnia 16 marca 2021 rokuogłasza konkurs jubileuszowy pn. „40 lat Polskiego Związku Działkowców – dziedzictwo i przyszłość”.

Jest to konkurs publicystyczny, celem którego jest upamiętnienie  dokonań PZD w minionych 40 latach istnienia, upamiętnienie ważnych wydarzeń, ludzi, bez których Związek by nie powstał i nie rozwinął się, docenienie roli Polskiego Związku Działkowców w rozwoju ogrodnictwa działkowego oraz wskazanie dróg rozwoju.

W konkursie udział mogą wziąć członkowie PZD, którzy uczestniczyli w tworzeniu 40-letniej historii Związku oraz byli działacze PZD, którzy brali udział w budowaniu PZD i ogrodów, ale już nie posiadają prawa do działki.

Wymogi dotyczące prac konkursowych:

1)     Prace konkursowe powinny być sporządzone w formie wydruku komputerowego,

2)     Objętość nie większa niż 10 stron w formacie A4,

3)     Prace należy przekazać w wersji papierowej oraz elektronicznej (na nośniku – pendrive lub płyta CD);

4)     Praca powinna być własnoręcznie, czytelnie podpisana imieniem i nazwiskiem autora;

5)     Mile widziane załączniki w formie zdjęć i dokumentów archiwalnych;

6)     Do pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (załączony poniżej).  

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa w dniu 30 kwietnia br.

Oceny prac konkursowych dokona specjalna Komisja Konkursowa powołana przez Krajowy Zarząd PZD.   

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Krajowy Zarząd PZD na podstawie oceny komisji konkursowejdo dnia 31 maja 2021 r.

Nagrodami w konkursie są:

a) I miejsce  –  nagroda pieniężna w wysokości  3 000 zł;

b) II miejsce –  nagroda pieniężna w wysokości  2 500 zł;

c) III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości  2 000 zł;

d) Wyróżnienia –nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy konkursowe oraz wydawnictwa jubileuszowe.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD, w tym jubileuszowych.

Krajowy Zarząd PZD zachęca do udziału w konkursie, by pozostawić dla przyszłych pokoleń świadectwo walki, rozwoju i sukcesów największego stowarzyszenia ogrodowego – Polskiego Związku Działkowców.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Załączniki:

1)     Uchwała nr 54/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu jubileuszowego pn. „40 lat Polskiego Związku Działkowców – dziedzictwo i przyszłość”

2)     Kwestionariusz udziału w konkursie

3)     zawiadomienie o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursów.