Kieleckie rodzinne ogrody działkowe z dofinansowaniem Miasta Kielce

Rok obecny jest już kolejnym, w którym kieleckie ogrody działkowe będą mogły skorzystać z dofinansowania lokalnego samorządu.

Zgodnie z decyzjami włodarzy i samej Rady Miasta, tegoroczna pula środków przeznaczonych na dotacje celowe wyniesie 200 tysięcy złotych.

Znalazło to swoje potwierdzenie w opublikowanym w dniu 14 czerwca br. Zarządzeniu Prezydenta Miasta Kielce o uruchomionym naborze wniosków celem pozyskania środków służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Kielc.

Przedmiotowe dotacje posłużą, analogicznie jak w latach minionych, realizacji różnorodnych zadań inwestycyjno – remontowych.

W roku bieżącym będzie to przede wszystkim budowa sieci energetycznej, systemu monitoringu i oświetlenia ogrodowego, wymiana części ogrodzenia zewnętrznego czy budowa bram wjazdowych na teren ROD.

Z całą pewnością należy podkreślić, że zarówno obecne, jak i pozyskane w latach wcześniejszych środki (łącznie od roku 2018 to już blisko 3 miliony 300 tysięcy złotych), w bardzo wymierny sposób przyczyniają się do realizacji zadań inwestycyjnych i w sposób oczywisty podnoszą komfort oraz standard użytkowania działek przez grupę ośmiu tysięcy działkowych rodzin na terenie Miasta Kielce.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD