Inwestycje w świętokrzyskich ROD mocno w górę!

Za ciągle zmieniającą się wokół nas rzeczywistością musimy stale nadążać i dotrzymywać jej kroku. Ma ona przełożenie na wszystkie aspekty życia codziennego. Nie omija także i rodzinnych ogrodów działkowych.

Obserwowany od ubiegłego roku swoisty boom na posiadanie działki w ROD w dalszym ciągu przybiera na sile. Coraz częściej obserwujemy sytuację kiedy nawet w mniejszych miejscowościach o prawo do jednej działki ubiega się po kilka osób. Sytuacja ta z pewnością powinna cieszyć, gdyż jest gwarantem nie tyle zachowania, co rozwoju ogrodnictwa działkowego w naszym kraju na przyszłość, dla kolejnych pokoleń działkowców.

Sytuacja ta stanowi także wyzwanie w zakresie konieczności rozwoju samych ogrodów i ich infrastruktury – dostosowania do obecnych realiów i oczekiwań użytkowników działek.

Dokonując podsumowań i analiz wykonanych zadań inwestycyjnych i remontów w świętokrzyskich ogrodach na przestrzeni minionych lat stwierdzić należy bardzo znaczący wzrost środków finansowych przeznaczanych na te cele.

Miniony 2018 rok przyniósł realizację zadań inwestycyjnych aż w 2/3 wszystkich ogrodów w województwie, a wartość wydatkowanych środków to ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych!

Dla porównania w roku 2016 wartość zadań inwestycyjno – remontowych w ogrodach Okręgu Świętokrzyskiego wyniosła niewiele ponad 500 tysięcy złotych.

Powyższe zestawienie pokazuje blisko czterokrotny wzrost przeznaczanych na ogrodowe zadania inwestycyjne środków.

Nie sposób także nie wspomnieć o źródłach finansowania. Jak pokazały ostatnie dwa lata, trudna do przecenienia jest rola lokalnych samorządów, które poprzez dotacje celowe mogą skutecznie wspierać działalność inwestycyjną w ROD. Rok 2018 przyniósł dla świętokrzyskich ogrodów wsparcie w tym zakresie na kwotę ponad miliona złotych! Całości dopełniły środki pochodzące z budżetów obywatelskich, z których to dzięki wspólnemu zaangażowaniu działkowców i ich mobilizacji udało się pozyskać ogrodom kolejne 300 tysięcy złotych.

Należy mieć nadzieję, że w bieżącym roku kalendarzowym zachowana zostania tendencja wzrostowa tej jakże ważnej płaszczyzny rozwoju świętokrzyskich ROD. Można śmiało powiedzieć, że Program „Unowocześnianie Infrastruktury ROD – ROD XXI Wieku” realizowany jest w naszym województwie na bardzo wysokim poziomie.

                                                  Jan Stańczyk

                                                  Dyrektor biura