Gospodarka odpadami w ROD – pozytywny przykład

Odpowiednie postępowanie z odpadami powstającymi na terenach Rodzinnych Ogrodach Działkowych to poważny problem, zwłaszcza dla zarządów ROD. Niestety problem ten z roku na rok wyraźnie narasta, niejednokrotnie stając się przyczyną sporów i pretensji.

Przykładem Ogrodu, który potrafi w sposób zorganizowany i przemyślany podejść do powyższego tematu jest ROD Społem w Kielcach.

Na tablicach ogłoszeń przy wejściach na teren Ogrodu zamieszczony został regulamin utrzymania porządku i postępowania z odpadami na terenie ROD oraz materiały z firmy, która świadczy na rzecz Urzędu Miasta odbiór odpadów. Dotyczą one sposobu sortowania odpadów i postępowania z nimi. Dzięki temu działkowcy otrzymują klarowną informację co gdzie wyrzucić i w jaki sposób postąpić z określonym typem odpadów.

Przy jednej z bram głównych do Ogrodu zlokalizowane jest miejsce na pojemniki dla selektywnej zbiórki śmieci – zielony przeznaczony na szkło, niebieski na papier, żółty – na plastik. Obok zaś usytuowany został kontener na zmieszane odpady komunalne. Po drugiej stronie alei wyznaczono jedno z miejsc (trzech zlokalizowanych na terenie całego Ogrodu) do składowania odpadów przeznaczonych do zrębkowania. W okresie od 15 kwietnia do 15 listopada materiał ten jest poddawany przez dwa dni w każdym miesiącu zrębkowaniu. Własny ogrodowy rębak obsługiwany jest przez gospodarza ROD oraz wykwalifikowanego działkowca. Materiał ze zrębkowania jest chętnie zabierany przez działkowców – nawet z innych ogrodów – do powtórnego użycia na działkach, głównie do ściółkowania.

Nie wszyscy działkowcy postępują jednak zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami. Dlatego też ciągle prowadzona jest akcja informacyjna oraz nieustanne zwracanie uwagi, zwłaszcza w zakresie nie wrzucania odpadów organicznych do kontenera na zmieszane odpady komunalne i obowiązku ich kompostowania.

Ponadto w Ogrodzie powoływana jest komisja, która w trakcie corocznych przeglądów sprawdza stan użytkowania i zagospodarowania działek, przykładając szczególną uwagę do posiadania na terenie działek kompostowników i przede wszystkim – ich wykorzystywania.

Właściwe postępowanie z odpadami ogrodowymi pozwala utrzymać porządek na terenie Ogrodu, a selektywna ich zbiórka, zrębkowanie i kompostowanie – obniżyć opłatę ogrodową przeznaczoną na ich odbiór.

Odpowiednia gospodarka odpadami jest też wyrazem właściwej pracy i zaangażowania w tym zakresie zarządu Ogrodu, zwłaszcza zaś prezesa i gospodarza ROD „Społem” w Kielcach.

Edward Galus

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach