Dzień Działkowca w ROD „Las Rzeczki” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Z każdym kolejnym dniem zbliżamy się do końca działkowego sezonu. W wielu ogrodach zarządy ROD podejmują trud organizacji wspólnego święta, będącego okazją do podsumowań i jeszcze większej integracji użytkowników działek.

W tradycję tę wpisał się także ROD „Las Rzeczki” w Ostrowcu Świętokrzyskim, który w dniu 7 września br. obchodził swoje coroczne, uroczyste święto.

Nie zabrakło oczywiście podziękowań dla najbardziej zasłużonych i oddanych pracy społecznej działkowców. Wręczone dyplomy oraz kosze z upominkami, były wyjątkowo miłym gestem, powodując u obdarowanych osób szczere wzruszenie.

Z pewnością wartym podkreślenia jest fakt wyjątkowo zintegrowanego środowiska Ogrodu, czego wymiernym i widocznym efektem jest Dom Działkowca, nowo wybudowana wiata czy budynek gospodarczy. Wszystko to powoduje, że ROD „Las Rzeczki” po latach, w których borykał się z wolnymi działkami, w roku bieżącym może pochwalić się w pełni zagospodarowanym terenem.

Całości dopełnia godna podkreślenia i zaangażowania praca Zarządu Ogrodu na czele z Panią Prezes Ewą Rolecką, której nie brakuje coraz to nowych pomysłów, mających na celu jeszcze większe zainteresowanie posiadaniem prawa do działki w tym właśnie ROD.

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD