Dzień Działkowca w najstarszym ROD województwa świętokrzyskiego

W dniu 13 października br. odbyła się ostatnia w tym sezonie ogrodowa uroczystość związania z dniami działkowca.

Najstarszy Ogród w województwie świętokrzyskim –  „Kadzielnia”, zgromadził liczną grupę użytkowników działek, którzy w trakcie wspólnego posiłku i działkowych wypieków, mieli kolejną okazję do wzmocnienia ogrodowych relacji, w szczególności tych sąsiedzkich.

Tegoroczną uroczystość zaszczycił swoją obecnością Prezydent Miasta Kielce – Pan Wojciech Lubawski wraz z Małżonką.

W skierowanych do zebranych słowach, Pan Prezydent podkreślił niezmiernie ważną rolę tego i innych kieleckich ROD dla całego miasta oraz społeczności lokalnej. Wskazał, iż dzięki wysiłkowi i pracy działkowców, udaje się w Kielcach utrzymać blisko 300 ha terenów zielonych bez kosztów po stronie budżetu gminy. Docenił także funkcję ogrodów dla osób starszych, które po latach pracy zawodowej znalazły chwile odpoczynku na swoich indywidualnych działkach.

Obecny na spotkaniu przedstawiciel Okręgu przypomniał zebranym o udzielonym w 2018 r., wymiernym wsparciu finansowym ze strony Gminy Kielce dla miejskich ogrodów i planach tej pomocy także na lata następne. Podkreślono jednocześnie znaczenie dobrej współpracy na linii Urząd Miasta – PZD na różnorakich płaszczyznach, przede wszystkich regulacji stanów prawnych ogrodów czy rozwiązywania spraw roszczeniowych do ich terenów.

 

 

Jan Stańczyk

Dyrektor biura

Okręgu Świętokrzyskiego PZD