Działkowe świętowanie w ROD „Barbara” w Jędrzejowie

Po okresie dwuletniej przerwy spowodowanej panującymi obostrzeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa, Zarząd ROD „Barbara” w Jędrzejowie postanowił wznowić działkową tradycję w tutejszym Ogrodzie i zorganizować coroczne uroczystości Dnia Działkowca.

Oczywiście nie mogło zabraknąć słów podsumowań, zarówno za miniony czas epidemii ale i cały okres 47 lat, od powstania ROD. Głos w tym zakresie zabrał Wiceprezes Ogrodu Pan Czesław Blicharski. W swym wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie ogrodnictwa działkowego na przestrzeni minionych lat, ze szczególnym uwzględnieniem okresu walki o obowiązującą ustawę o ROD z 13.12.2013 r.

Obecny na uroczystościach Dyrektor biura Okręgu Świętokrzyskiego PZD Jan Stańczyk przypomniał jak wiele funkcji spełniają ogrody działkowe dla mieszkańców lokalnej społeczności i środowiska naturalnego. Jak ważnym jest zachowanie dotychczasowego dorobku tego i innych ROD, które służyć będą przez kolejne lata obecnemu oraz przyszłym pokoleniom. Nie udałoby się osiągnąć tak wiele bez pomocy

i zaangażowania zarządu ROD, jak i szerokiego grona życzliwych działkowców, którzy przez lata dokładają swoją cegiełkę do bieżącego funkcjonowania Ogrodu.

Grono najbardziej zasłużonych użytkowników działek otrzymało pamiątkowe dyplomy. Wśród wyróżnionych byli m.in. laureaci najładniejszej działki oraz osoby, które aktywnie udzielają się w pomoc społeczną dla dobra działkowców i Ogrodu.

Szczególne wyróżnienia i podziękowania skierowane zostały do tych, którzy uhonorowani zostali odznaczeniami związkowymi: brązowymi, srebrnymi i złotymi odznakami „Zasłużony Działkowiec” oraz odznakami „Za Zasługi dla ROD”.

Momentowi odznaczeń i wyróżnień zawsze towarzyszy wzruszenie, co szczególnie widoczne jest w odniesieniu do działkowców, których staż pracy społecznej jest wyjątkowo długi. To oni, często niemal od początku istnienia danego ROD, z każdym kolejnym rokiem poświęcali swój czas i siłę dla wspólnego dobra, budując społeczność działkową.

Całości dopełniła wspólna zabawa przy muzyce, ognisko oraz bezcenna sposobność wymiany poglądów i doświadczeń płynących z ogrodowego życia.

Anna Pańczyk

St. inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręgu Świętokrzyskiego PZD