Dotacje z UM Kielce dla rodzinnych ogrodów działkowych –
odbyło się szkolenie w siedzibie Okręgu

Podobnie jak w trzech ubiegłych latach, tak i w tym roku Rada Miasta Kielce podjęła decyzję o wsparciu kieleckich rodzinnych ogrodów działkowych środkami finansowymi z miejskiego budżetu. Tym razem kwota przeznaczona na dotacje dla kieleckich ROD wynosić będzie 500.000 zł.

W związku z powyższym w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego odbyło się specjalne szkolenie, mające na celu ułatwienie wypełnienia wniosków i skompletowania niezbędnej dokumentacji.

Z uwagi na wciąż obowiązujące epidemiczne obostrzenia, szkolenie odbyło się w małych grupach, z zachowaniem dystansu i wszelkich wymogów reżimu sanitarnego. Przedstawicielki Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce – Pani Iwona Pamuła i Pani Monika Karyś, które od lat już utrzymują stały kontakt z kieleckimi ROD i nawiązały z nimi bardzo życzliwe relacje, dokładnie omówiły wszystkie druki oraz wyjaśniały jak unikać błędów, które w minionych latach pojawiały się przy okazji wypełniania wniosków najczęściej. Wyjaśniły również prawidłowy proces przebiegu całej inwestycji, dokumentowania jej poszczególnych etapów oraz rozliczenia dotacji i odpowiadały na wszystkie pojawiające się w trakcie szkolenia pytania.

Nabór wniosków o dotację został już uruchomiony i zakończy się w pierwszej połowie maja. O dotację może ubiegać się 14 Ogrodów z terenu miasta Kielce.

Anna Pańczyk

st. inspektor ds. terenowo-prawnych