Dobre wieści dla kieleckich działkowców – kolejny milion złotych na modernizacje i remonty infrastruktury ROD!

Początek nowego roku przynosi kolejne dobre wieści dla kieleckich rodzinnych ogrodów działkowych i tutejszych działkowców. Otóż podobnie jak w roku ubiegłym, tak i teraz Rada Miasta Kielce zabezpieczyła w budżecie miejskim na 2019 rok kwotę miliona złotych na inwestycje i modernizacje infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych. Nowe władze miasta z Panem Prezydentem Bogdanem Wentą na czele potwierdziły tę świetną informację. 

            W zeszłym roku podobna dotacja w wysokości miliona złotych wydatkowana została na potrzeby 9 kieleckich ROD. Dzięki pieniądzom z miasta udało się przeprowadzić takie inwestycje jak położenie nowego wodociągu w ROD, wybudowanie nowych ogrodzeń czy też zainstalowanie ogrodowych monitoringów. Ubiegłoroczne dotacje zostały już rozliczone, a działkowcy cieszą się z unowocześnienia i poprawienia funkcjonalności ich ROD.

            Tegoroczna pomoc ponownie w tak wysokiej kwocie to bez wątpienia sukces kieleckich struktur PZD, które już od wielu lat starają się utrzymywać dobre stosunki z włodarzami miasta. Po zmianie na miejskiej scenie politycznej współpraca ta jest i będzie kontynuowana. Już teraz Ogrody, które w zeszłym roku nie skorzystały z dofinansowania, mogą planować inwestycje i remonty, które pozwolą na zwiększenie funkcjonalności i estetyki ROD, z korzyścią nie tylko dla działkowców, ale i całego miasta Kielce.

                         Anna Pańczyk

                         starszy inspektor ds. terenowo-prawnych

                       Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach