9 lat temu uchwalono ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych

Zapewne wielu z działkowców ma w pamięci wydarzenia, które rozgrywały się pomiędzy 2012 a 2014 rokiem. To wówczas ważyły się losy polskiego ogrodnictwa działkowego. Latem 2012 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją większości przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 6 lipca 2005 roku.

Od tamtego momentu zaczęła się prawdziwa batalia o przepisy, które pozwolą działkowcom na dalsze spokojne użytkowanie swoich działek. Nad ROD nadeszły bowiem ciemne chmury i widmo braku podstawy prawnej do ich funkcjonowania. Wtedy to środowisko polskich działkowców, pod wodzą PZD rozpoczęło trwającą blisko 1,5 roku walkę o nową ustawę o ROD.

Po szerokich konsultacjach środowiskowych prawnicy Polskiego Związku Działkowców stworzyli obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zebrano pod nim blisko milion podpisów, co stanowiło bezprecedensowy przykład na jedność i solidarność grupy społecznej, którą stanowią działkowcy i sympatycy ogrodnictwa działkowego w tradycyjnym kształcie, który znamy od ponad 100 lat.

W całym kraju odbywały się pikiety w obronie ROD i PZD, których zwieńczeniem była ogólnopolska demonstracja działkowców w Warszawie. Przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców odbywali liczne spotkania na wszystkich szczeblach administracji krajowej, odwiedzali posłów i senatorów celem naświetlenia im wagi problemu.

Ta determinacja polskich działkowców nie poszła na marne. W dniu 13 grudnia 2013 roku Posłowie uchwalili ustawę o ROD w zasadniczym kształcie, w jakim została złożona w Sejmie jako obywatelski projekt ustawy o ROD z nielicznymi poprawkami wprowadzonymi na etapach prac parlamentarnych. Działkowcy obronili podstawy prawne funkcjonowania ROD. Mało tego – przepisy nowej ustawy pozwoliły także na regulację stanów prawnych ROD, które do tamtej pory nie mogły wykazać się skutecznymi tytułami prawnymi do zajmowanych gruntów. Oznaczało to wprowadzenie spokoju w życie licznej rzeczy działkowców w całej Polsce.

Dzień 13 grudnia stanowi zatem niezwykle ważną datę dla idei ogrodnictwa działkowego, tworząc symboliczną datę początku nowego rozdziału tej pięknej historii.

Polski Związek Działkowców

Okręgowy Zarząd Świętokrzyski w Kielcach