40 – lecie ROD „Stokrotka” w Sędziszowie

Dzień 08.09.2018r. był wielkim świętem dla ROD „Stokrotka” w świętokrzyskim Sędziszowie. Przypadły bowiem na niego obchody 40-lecia Ogrodu, a także zakończenie budowy i oddanie do użytkowania nowego domu działkowca. Uroczystości dopełniły również coroczne Dożynki działkowe.

Do Ogrodu przybyli Burmistrz Sędziszowa Pan Wacław Szarek wraz z innymi przedstawicielami Rady Miejskiej, ksiądz Tomasz Równicki z pobliskiej parafii, Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD Edward Galus oraz liczne grono działkowców.

Całość uroczystości rozpoczęła się od dożynkowej mszy dziękczynnej, w której ksiądz celebrans podkreślił znaczenie uprawy ziemi dla kształtowania charakteru człowieka oraz uzyskiwania przez działkowców zdrowych, ekologicznych plonów.

Następnie poświęcony został budynek nowego Domu Działkowca, a uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Pan Burmistrz, ksiądz, Prezes Okręgu i Prezes ROD „Stokrotka”, po czym ten ostatni przedstawił historię powstania Ogrodu i proces wybudowania nowego domu działkowca. Podziękował on też i podkreślił duże zasługi w zrealizowaniu inwestycji Panu Burmistrzowi Miasta Sędziszowa (dotacja finansowa na budowę Domu Działkowca), Krajowej Radzie PZD (pożyczka z Funduszu Samopomocowego PZD) oraz Okręgowi (pomoc w przygotowaniu dokumentacji i przyznana dotacja z Funduszu Rozwoju).

Pan Burmistrz z kolei w swym wystąpieniu podkreślił dobrą współpracę między władzami miasta a zarządem ogrodu oraz jego ogromną rolę w budowaniu wspólnoty lokalnej. Sprezentował również dla Ogrodu okolicznościowy upominek, nawiązujący do jego historii.

Prezes Okręgu podziękował działkowcom za liczny udział i zaangażowanie w prace na rzecz Ogrodu i społeczne przygotowanie, z dużym rozmachem, tych uroczystych obchodów. Szczególnie podkreślił i podziękował Panu Prezesowi ROD Marianowi Anyszkowi za czas i trud włożone w wybudowanie nowego, bardzo funkcjonalnego i ładnie urządzonego Domu Działkowca.

W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie odznaczeń i okolicznościowych pucharów oraz dyplomów. Decyzją Krajowej Rady PZD Odznakę Zasłużony dla PZD otrzymał Burmistrz Sędziszowa Pan Wacław Szarek. Na jego ręce wręczono również okolicznościowy puchar dla Miasta i Gminy.

Puchar z okazji 40-lecia ogrodu od Krajowej Rady PZD, a także puchar od Okręgu dla ROD i dla prezesa ROD „Stokrotka” wręczył Prezes Okręgu Świętokrzyskiego. Pięciu działkowców otrzymało także srebrne odznaki Zasłużony dla ROD, a kolejnych pięciu brązowe. Rozdano również 25 dyplomów w podziękowaniu za prace na rzecz Ogrodu i wyróżniające użytkowanie działek.

Po tej części uroczystości przyniesiony został okolicznościowy jubileuszowy tort wykonany przez córkę Pana prezesa ogrodu. W trakcie jego degustacji okazało się, że był nie tylko pięknie tematycznie wykonany, ale i bardzo smaczny. Następnie rozpoczęło się przyjęcie towarzyskie przy muzyce i bogatym poczęstunku, przygotowanym przez działkowców. Nie zabrakło również, co jest tradycją w tym Ogrodzie, maszyny do wytwarzania waty cukrowej bardzo chętnie konsumowanej przez  dzieci i wnuki działkowców. Że działkowcy dobrze się bawili może świadczyć to, że uroczystości rozpoczęte o godz. 15.00 zakończyły się dnia następnego o 2.30.

 

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Edward Galus