wyslij list do poslow
wydawnictwo działkowiec
wydawnictwo działkowiec
wydawnictwo działkowiec

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

Okręg Świętokrzyski w Kielcach

Działki Kielce
   
nastepny
nastepny
   
Statut PZD
nastepny
        
Czym jest Polski Związek Działkowców
nastepny
        
Porady prawne
nastepny
17.07.2018
Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie występowania problemów w zakresie odszkodowań za tzw. resztówki w przypadku likwidacji gruntów ROD na cele publiczne.
nastepny
12.07.2018
Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursów krajowych
nastepny
12.07.2018
Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie czasowych zajęć terenów ROD w 2017 r.
nastepny
10.07.2018
Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
nastepny
10.07.2018
33 Wystawa Lilii w Kielcach
galeria zdjec
nastepny
03.07.2018
Publikujemy nowelizację Regulaminu ROD
nastepny
30.06.2018
35 lat Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Pod Lasem" w Końskich
galeria zdjec
nastepny
30.06.2018
Dotacje dla kieleckich ROD stały się faktem
galeria zdjec
nastepny
29.06.2018
KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 czerwca 2018 r.
nastepny
29.06.2018
XXII posiedzenie Krajowej Rady PZD
nastepny
27.06.2018
Kieleccy działkowcy dostali z UM pieniądze na inwestycje.
nastepny
25.06.2018
Krajowa Komisja Konkursowa zakończyła lustracje ROD i działek
galeria zdjec
nastepny
21.06.2018
Zakończenie 16. roku zajęć Sekcji Ogrodniczej na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kielcach
galeria zdjec
nastepny
21.06.2018
Suchedniowscy uczniowie poznawali uroki działkowego życia w ROD "Kamionka"
galeria zdjec
nastepny
15.06.2018
Ostrowiecki rajd "Rowerem po zdrowie"
galeria zdjec
nastepny
05.06.2018
Kolejny sukces Okręgu Świętokrzyskiego w kwestii regulacji stanów prawnych gruntów ROD
nastepny
05.06.2018
Kartka z kalendarza – dziś mija pięć lat od świętokrzyskiej manifestacji w obronie ustawy o ROD
galeria zdjec
nastepny
05.06.2018
X posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach
galeria zdjec
nastepny
05.06.2018
Rębak dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych
galeria zdjec
nastepny
24.05.2018
Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyroku NSA z dnia 18.05.2018 r. (II FSK 1128/16) dotyczącego braku zwolnienia PIT w przypadku nabycia domu na działce w ROD
nastepny
22.05.2018
Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
nastepny
21.05.2018
Budżet Obywatelski dla ROD z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego
nastepny
21.04.2018
Stanowisko ROD „Bratek” w Rudkach w sprawie projektu tzw. "Specustawy Mieszkaniowej"
nastepny
16.05.2018
Krajowy Zarząd PZD wypowiedział się w sprawie ustanawiania praw do działki na rzecz współmałżonka
nastepny
11.05.2018
Narada instruktorów ds. ogrodniczych PZD
nastepny
11.05.2018
Narada prezesów i dyrektorów biur okręgów
nastepny
30.04.2018
Krajowy Zarząd PZD wypowiedział się w sprawie fotografowania materiałów sprawozdawczych
nastepny
30.04.2018
Krajowy Zarząd PZD wypowiedział się w sprawie korzystania przez członków organów PZD z kart płatniczych
nastepny
30.04.2018
XXI posiedzenie Krajowej Rady PZD
nastepny
28.04.2018
Konsultacje publiczne w sprawie specustawy mieszkaniowej
nastepny
28.04.2018
Obradowała Komisja ds. Oświaty Ogrodniczej Jednostki Krajowej PZD
nastepny
21.04.2018
Obradowało Kolegium Prezesów ROD z miasta Kielce
galeria zdjec
nastepny
19.04.2018
Pierwsze posiedzenie odbyła Kielecka Rada Seniorów
nastepny
19.04.2018
Lekcje przyrody w ROD „Kamionka” w Suchedniowie
galeria zdjec
nastepny
11.04.2018
Nowa siedziba Zarządu Ogrodu i miejsce spotkań działkowców ROD "Stokrotka" w Sędziszowie.
nastepny
11.04.2018
Odpowiedź na artykuł w Gazecie Wyborczej dot. zamieszkiwania na działkach w ROD
nastepny
09.04.2018
Obrady Komisji ds. nowelizacji Regulaminu ROD
nastepny
05.04.2018
KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD w sprawie kontroli ROD dokonywanych przez Wody Polskie w celu ustalenia wysokości opłat wodnych
nastepny
29.03.2018
Stanowisko w sprawie projektu ustawy o inwestycjach mieszkaniowych
nastepny
27.03.2018
Krajowy Zarząd PZD wypowiedział się w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
nastepny
26.03.2018
OTWARTY PROGRAM ROZWOJU ROD
nastepny
23.03.2018
Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
nastepny
22.03.2018
Komunikat Krajowego Zarządu PZD kierowany do Zarządów ROD nieposiadających siedzib.
nastepny
16.03.2018
Milion złotych
dla kieleckich rodzinnych ogrodów działkowych!
nastepny
16.03.2018
PZD ponownie wystąpił o zmianę ustawy „śmieciowej” w zakresie ROD
nastepny
15.03.2018
Odbyło się IX posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach
galeria zdjec
nastepny
14.03.2018
XX posiedzenie Krajowej Rady PZD
nastepny
13.03.2018
Spotkanie szkoleniowe Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu Świętokrzyskiego PZD.
galeria zdjec
nastepny
13.03.2018
Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w dniu 8 marca 2018 roku w Warszawie
nastepny
10.03.2018
Nadzwyczajne XIX posiedzenie Krajowej Rady PZD z dnia 8 marca 2018 r
nastepny
10.03.2018
Konkursy – „ROD Roku 2018” i „Wzorowa Działka Roku 2018”
nastepny
10.03.2018
Informacja Krajowej Komisji Rewizyjnej o badaniu sprawozdania finansowego jednostki krajowej PZD za 2017 rok oraz wydaniu opinii do projektów preliminarzy finansowych na 2018 rok.
nastepny
10.03.2018
Posiedzenie kolegium prezesów ROD – rejon KielceNarada Prezesów ROD z terenu województwa świętokrzyskiego
galeria zdjec
nastepny
06.03.2018
Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiedział na pismo Prezesa PZD w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej.
nastepny
01.03.2018
Narada Prezesów ROD z terenu województwa świętokrzyskiego
galeria zdjec
nastepny
01.03.2018
Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie rejestracji zmiany Statutu PZD w Krajowym Rejestrze Sądowym.
nastepny
01.03.2018
Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie budowy siedzib dla zarządów ROD
nastepny
01.03.2018
Ogłoszenie do firm architektoniczno – projektowych oraz producentów gotowych obiektów
nastepny
01.03.2018
Odpowiedź na pytanie ważne dla wszystkich działkowców.
nastepny
22.02.2018
Spotkanie przedstawicieli ostrowieckich ROD z Prezydentem Miasta
galeria zdjec
nastepny
22.02.2018
Posiedzenie kolegium prezesów ROD rejon Ostrowiec Świętokrzyski
galeria zdjec
nastepny
16.02.2018
Włamania, kradzieże i dewastacja mienia na działkach
nastepny
16.02.2018
Przegląd mediów - raport z pożarów i incydentów z udziałem bezdomnych.
nastepny
16.02.2018
Czytajcie "działkowca" !
nastepny
15.02.2018
Raport z akcji służb mundurowych przeprowadzanych na terenach ROD
nastepny
15.02.2018
Informacja o szkoleniach dla nowych działkowców w okręgach PZD
nastepny
13.02.2018
Komunikat jednostki krajowej Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej skierowanego do ponownych analiz
nastepny
13.02.2018
Budynki biur zarządów priorytetem inwestycyjnym ROD w 2018 roku
nastepny
13.02.2018
Komunikat Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zasad rozliczania wywozu śmieci przez osoby zamieszkujące na terenie ROD
nastepny
09.02.2018
Obradowało Prezydium KR PZD
nastepny
08.02.2018
Komunikat Prezydium Krajowej Rady z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie kradzieży i aktów wandalizmu na terenach ROD.
nastepny
06.02.2018
Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 06.02.2018 r. w sprawie zmiany przepisów prawa wodnego.
nastepny
05.02.2018
Komunikat w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD
w 2018 roku
nastepny
02.02.2018
Narada skarbników i księgowych ROD Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach
galeria zdjec
nastepny
02.02.2018
Narada szkoleniowo – instruktażowa dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD z województwa świętokrzyskiego
galeria zdjec
nastepny
02.02.2018
Wdrażamy Program DGCS PZD System
nastepny
02.02.2018
Wystąpienie Prezesa Związku do Sekretarza Stanu Kazimierza Smolińskiego w Ministerstwie Infrastruktury w spr. projektu ustawy reprywatyzacyjnej
nastepny
01.02.2018
Krajowa Rada w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej.
nastepny
31.01.2018
Będzie nowelizacja Regulaminu ROD
nastepny
31.01.2018
Idee i zasady funkcjonowania kolegiów prezesów
nastepny
31.01.2018
Likwidacje ROD
nastepny
30.01.2018
Komunikat w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD
nastepny
29.01.2018
Siedziby dla zarządów ROD
nastepny
29.01.2018
Jakie znaczenie ma lista obecności dla ważności walnego zebrania członków PZD w ROD?
nastepny
26.01.2018
Jak palić w piecach bez dymu szkolą strażnicy miejscy w Kielcach
nastepny
25.01.2018
Narada prezesów OZ i dyrektorów biur okręgów PZD - Dzień drugi
galeria zdjec
nastepny
24.01.2018
Narada prezesów OZ i dyrektorów biur okręgów PZD - DZIEŃ PIERWSZY
galeria zdjec
nastepny
24.01.2018
Program komputerowy dla ROD jest gotowy
nastepny
24.01.2018
Prezydium KR zainicjowało prace nad nowelizacją Regulaminu ROD
nastepny
19.01.2018 r.
Działkowcy i pszczelarze – wspólne świętowanie
galeria zdjec
nastepny
16.01.2018
Pocztówki z zawiadomieniem na walne zebranie w ROD
nastepny
15.01.2018
Krajowa Rada PZD poinformowała Rzecznika Praw Obywatelskich o działaniach Związku dotyczących ustawy reprywatyzacyjnej.
nastepny
19.01.2018
PZD uczestniczył w debacie „Projekt ustawy reprywatyzacyjnej – szanse i zagrożenia"
nastepny
09.01.2018
Wzór uchwały zarządu ROD w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem działkowca
nastepny
09.01.2018
Jak i komu zarząd ROD dostarcza zaproszenie na walne zebranie?
nastepny
05.01.2018
Odpowiedź na słowa rzecznika prasowego Prezydenta Łodzi w zakresie zainteresowania samorządów rozwojem ROD.
nastepny
05.01.2018
Działka po zmarłym działkowcu a niezgłoszenie w terminie wniosku przez osoby bliskie.
nastepny
05.01.2018
Nowe wzory dokumentów - zamiana praw do działek
nastepny
04.01.2018
Rok 2017 kolejnym dobrym rokiem dla świętokrzyskich działkowców i PZD
nastepny
03.01.2018 r.
ROD im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim inwestuje w nowoczesną infrastrukturę
galeria zdjec
nastepny
03.01.2018
Przyśpieszenie prac dotyczących ustawy reprywatyzacyjnej
nastepny
01.01.2018
Jeszcze raz o podatku dochodowym
nastepny
01.01.2018
Starania PZD o objęcie gruntów ROD ustawą reprywatyzacyjną
nastepny
01.01.2018
Prace nad „Programem rozwoju ROD”
nastepny
22.12.2017 r.
Świąteczne zajęcia i warsztaty Sekcji Ogrodniczej Uniwersytetu Trzeciego Wieku
galeria zdjec
nastepny
22.12.2017 r.
Spotkanie wigilijne ostrowieckich działkowców
galeria zdjec
nastepny
14.12.2017 r.
Narada Prezesów ROD z województwa świętokrzyskiego
galeria zdjec
nastepny
11.12.2017 r.
Przemówienie Prezesa PZD ws. rozwoju ROD w Polsce
galeria zdjec
nastepny
11.12.2017 r.
Przemówienie Prezesa Eugeniusza Kondrackiego ws. zmian w statucie PZD
galeria zdjec
nastepny
11.12.2017 r.
Znowelizowany statut PZD
galeria zdjec
nastepny
11.12.2017 r.
Dokumenty i stanowiska z Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu PZD
galeria zdjec
nastepny
09.12.2017 r.
Galeria zdjęć ze Zjazdu
galeria zdjec
nastepny
09.12.2017 r.
Zakończył się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów PZD - relacja
galeria zdjec
nastepny
09.12.2017 r.
Delegaci o potrzebnym rozwoju ROD
galeria zdjec
nastepny
09.12.2017 r.
Delegaci zabrali głos ws. zmian w statucie
galeria zdjec
nastepny
01.12.2017 r.
Narada etatowych instruktorów ds. ogrodniczych
nastepny
25.11.2017 r.
Związek skierował list do Ministra Sprawiedliwości ws. ustawy reprywatyzacyjnej
nastepny
24.11.2017 r.
Prezes ROD Kościuszki w Sandomierzu wśród liderów świętokrzyskiego
nastepny
24.11.2017 r.
W trosce o ludzi bezdomnych
nastepny
22.11.2017 r.
Dzień Działkowca w ROD im. Kilińskiego w Staszowie
galeria zdjec
nastepny
20.11.2017 r.
PROGRAM DGCS PZD SYSTEM
nastepny
18.11.2017 r.
XVII posiedzenie Krajowej Rady PZD
nastepny
10.11.2017 r.
Przedstawiciele Okręgu Świętokrzyskiego przeszli szkolenie w zakresie programu finansowo – księgowego ROD DGCS SYSTEM
galeria zdjec
nastepny
03.11.2017 r.
Przedszkolaki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Kolejarz" w Skarżysku - Kamiennej
galeria zdjec
nastepny
25.10.2017 r.
Badanie zapotrzebowania na nowe działki
nastepny
25.10.2017 r.
Mieszkańcy miast skarżą się na działkowców.
Powodem jest łamanie zakazu spalania
nastepny
12.10.2017 r.
Jubileusz 35 – lecia w ROD „Nad Strumykiem” w Ostrowcu Świętokrzyskim
galeria zdjec
nastepny
12.10.2017 r.
XVI posiedzenie KR PZD
nastepny
12.10.2017 r.
VIII uroczyste posiedzenie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach
galeria zdjec
nastepny
10.10.2017 r.
Koniec sezonu działkowego 2017
w Ostrowcu Świętokrzyskim
galeria zdjec
nastepny
08.10.2017 r.
Spotkanie dożynkowo – biesiadne w ROD „Stokrotka”
w Sędziszowie.
galeria zdjec
nastepny
07.10.2017 r.
Społeczna Służba Instruktorska Okręgu Świętokrzyskiego
w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
galeria zdjec
nastepny
07.10.2017 r.
Dzień Działkowca w ROD im. 1-go Maja
w Ostrowcu Świętokrzyskim
galeria zdjec
nastepny
07.10.2017 r.
Uroczystości Dnia Działkowca w ROD im. S. Żeromskiego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
galeria zdjec
nastepny
02.10.2017 r.
Dzień Działkowca w ROD "Malina" w Kielcach – 30.09.2017 r.
galeria zdjec
nastepny
01.10.2017 r.
Kolejny wielki sukces ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu
nastepny
24.09.2017 r.
Dożynki w ROD „Nadbrzezie” w Sandomierzu
galeria zdjec
nastepny
22.09.2017 r.
25 lat Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Grodzisko" w Pińczowie
galeria zdjec
nastepny
21.09.2017 r.
Narada dyrektorów biur OZ PZD
nastepny
11.09.2017 r.
Jubileusz 40 – lecia w ROD „Relaks”
w Ostrowcu Świętokrzyskim
galeria zdjec
nastepny
11.09.2017 r.
Działkowcy świętują w ROD „Społem” w Kielcach
galeria zdjec
nastepny
08.09.2017 r.
Święto rolniczego stanu – Masłów – 3 września 2017 roku
galeria zdjec
nastepny
06.09.2017 r.
Kwiaty z kieleckich ROD dekoracją „Wesela Wyspiańskiego”
galeria zdjec
nastepny
06.09.2017 r.
Piękny jubileusz w ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu
galeria zdjec
nastepny
06.09.2017 r.
35 – lecie ROD „Las Rzeczki” w Ostrowcu Świętokrzyskim
galeria zdjec
nastepny
30.08.2017 r.
Centralne obchody jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce – dzień pierwszy
galeria zdjec
nastepny
30.08.2017 r.
Krajowe Dni Działkowca 2017
galeria zdjec